MARION JONGENS Praktijk voor kunstzinnige therapie
Introductie Gezondheid en in balans zijn vormen een paar belangrijke items waar ik zelf naar streef. Daarbij laat ik mij inspireren door natuur, cultuur en kunst. In de natuur zijn vele ontwikkelingen waar te nemen die behulp- zaam kunnen zijn. Bomen, luchten, zeewater, een bol die ont- kiemt. Kleuren van bladeren die veranderen in de seizoenen. De tentoonstellingen onder meer  in het Haags Gemeentemuseum in 2010 met Expressionisme als thema, met werken van Cézanne en Kandinsky, hebben mij geïnspireerd om ook zelf weer te gaan schilderen. In de kunstgeschiedenis vind ik ook vele voorbeelden die ik graag laat zien om daar oefeningen mee te doen. Dat gebeurt in de therapie die ik geef aan patiënten die zelf hun weg weten te vinden of die worden doorverwezen door collega’s en antroposofische huisartsen. Ook bij cursussen die ik geef aan belangstellenden met de technieken schilderen, tekenen, pastel, sluieren. De laatste jaren probeer ik tijdens mijn vakanties steeds een nieuw land of nieuwe streek te ontdekken; wat er aan natuur en cultuur te beleven valt. De tuinen en parken van Den Haag kunnen in het voorjaar ook zeer bijzonder mooi zijn. 
Goudenregenstraat 251 • 2565 ET Den Haag
DW