MARION JONGENS Praktijk voor kunstzinnige therapie
Cursussen Kunstzinnige cursussen geef ik op verschillende plekken in Den Haag. • Individueel of aan een kleine groep geef ik les bij mij aan huis, de Goudenregenstraat 251, in de Bomenbuurt. Aan de achter- kant van mijn huis heb ik een prettige rustige achtertuin, in de zomer kunnen de serredeuren open. • In de wijk geef ik regelmatig lessen in wijkgebouw De Hyacint, Anemoonstraat 25. Dit is een oude kleuterschool, begane grond, met een hoog plafond en veel ramen. Voorbeelden van cursussen: Sluieren, Regenboog, Kristallen of Landschappen. Vogels in de kunstgeschiedenis, Dieren bij Chagall. • Van 2005 tot 2011, zo’n 6 jaar dus, heb ik cursussen tekenen en schilderen in het Studiecentrum voor Antroposofie gegeven. • Ruim een jaar geef ik op vrijdagmiddag van 15.30- 16.30. uur bij mij aan huis les aan kinderen in tekenen, schilderen en boetseren. • Sinds maart 2013: creatieve activiteiten met vluchtelingen in Vluchthuis, Sportlaan 127, Den Haag. In samenwerking met collega Lize den Oudsten. Daarnaast bieden wij practische ondersteuning om hun welzijn te bevorderen. Nieuwe en doorgaande cursussen: Sluieren, Pastel en Reliëf boetseren, zie ook www.antrovista.nl. Deze cursussen zijn voor zowel beginners als gevorderden bedoeld. Een enkele keer wanneer er heel veel mooi werk tot stand is gekomen organiseer ik er een tentoonstelling van. De materialen waarmee gewerkt wordt zijn houtskool, potlood, pastel, pastelpotlood, nat-op-nat schilderen en sluiertechniek. En ook acrylverf, met de cursus Expressief. In olieverf geef ik geen les, boetseren is wel mogelijk. De opzet is meestal dat er iets verteld wordt over het thema, dat er voorbeelden en suggesties gegeven worden en dat men vervolgens zelf aan de gang gaat. Na afloop wordt het werk bekeken en besproken. Het is aan te bevelen om voordat de cursus begint aan te geven of men ziek is geweest of nog is. Dan kan er binnen de groep rekening mee gehouden worden en kunnen individuele aanwijzingen gegeven worden. Bijvoorbeeld: het formaat papier kan aangepast worden of er kan advies gegeven worden bij het kiezen van een onderwerp.
Goudenregenstraat 251 • 2565 ET Den Haag
DW
STRAATFEEST In de zomer wordt een straatfeest georganiseerd bij de Noorderkerk in de Schuytstraat, voor zowel kinderen als volwassenen. Daar werkte ik een viertal jaren aan mee. In juni 2013 hebben we het thema Troonswisseling uitgewerkt met pastelkrijt.
WORKSHOPS Voor “Duindoorn”, de patiëntenvereniging van Antroposana in Den Haag, heb ik verschillende keren workshops gegeven over wat kunstzinnige therapie beeldend kan betekenen. Voor persoonlijke ontwikkeling of revalida- tie van personeel kan het kunstzinnig wer- ken een begeleidend traject bieden naar terugkeer naar de oude werkplek, of oriën- tatie op ander werk. Ook in Driebergen heb ik bij het herfstcongres een workshop Pastel met plezier gegeven. En voor de Diakonie in Den Haag gaf ik een paar maal een workshop.