MARION JONGENS Praktijk voor kunstzinnige therapie
Kunstgalerij Sinds januari 2008 verzorgen Anneloes Kappert en ik wisselende tentoonstellingen in de protestantse Bergkerk aan de Daal en Bergselaan 52 in Den Haag. Het is de bedoeling om aan de ene kant mee te gaan met het kerkelijk jaar en aan de andere kant kerkgangers die artistiek actief zijn (geweest) gelegenheid te geven om hun eigen werkstukken ten toon te stellen. Dit geeft aanleiding om deze te bekijken en met elkaar in gesprek te raken. In de veertigdagentijd van 2009 is een door gemeenteleden zelf ontworpen en gemaakt hongerdoek te zien geweest. Dit zet een oude traditie voort waarin Bijbelverhalen naar eigen ontwerp werden vormgegeven. Peru stond hierin centraal. In 2012 hebben we opnieuw een doek gemaakt. Nu gekoppeld aan een werelddiaconaat-project in Rwanda voor vakopleiding voor jongeren. Rond half augustus laten we meestal foto’s zien van de Beeldengroep van Jaroslawa Dankowa. De foto’s van het Indisch Monument zijn gemaakt door Gonne Palm. In de wijk blijken vele mensen een kunstzinnige aanleg te hebben getuige de vele mooie tentoonstellingen die er al zijn geweest. Van Meander, centrum voor autisme, hebben we regel- matig creatief werk laten zien, gemaakt door bewoners.
Goudenregenstraat 251 • 2565 ET Den Haag
DW