MARION JONGENS Praktijk voor kunstzinnige therapie
Kunstzinnige therapie Bij kunstzinnige therapie wordt er vanuit het antroposofisch mensbeeld aan gewerkt om via kunstzinnige technieken mensen zelf te activeren om aan hun eigen gezondheid te werken. De eerste drie keer laat ik mensen vrije oefeningen doen, meestal tweemaal met houtskool, de derde keer een nat-op-nat schilderoefening. Aan de hand van wat er tevoorschijn komt, hoe iemand het doet, wat de probleemstelling is, probeer ik een serie oefeningen in te zetten. De patiënten die bij mij komen zijn over het algemeen volwasse- nen met psycho-somatische klachten. Ze zijn bereid om zelf mee te werken in het proces. Gezondheid Naast erfelijke aanleg, opvoeding en scholing zijn veel factoren van belang die je gezondheid bepalen. Waar ben je geboren, wie zijn je ouders, heb je een goed voorbeeld gehad in je omgeving. Zijn gezonde gewoontes aangeleerd, heb je interesses, zijn er traumatische ervaringen? Preventief kan kunstzinnige therapie helpen om in stressvolle situaties een nieuw evenwicht te vinden. De vitaliteit kan bevorderd worden door oefeningen. Het denken kan helderder, transparanter, gerichter worden. Na een zware ziekte kan je weer oefenen om beter in je vel te komen. Zelfvertrouwen en stapsgewijs weer nieuwe paden bewandelen. Een combinatie van fysiotherapie, gesprekken, medicijnen en kunstzinnige therapie kunnen meehelpen een moeilijke periode door te komen. Ik ga er van uit dat mensen voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Niet alleen slachtoffer, en passief wachten tot het beter wordt. In principe is dit een non-verbale therapie, met aandacht en empathie. Liane Collot d’Herbois heeft deze technieken zo ontwikkeld, dat te onderscheiden is wat de betekenis kan zijn van wat iemand in zijn vrije werk zichtbaar maakt. En voor de therapeut welke richting op gewerkt kan worden om iemand te ondersteunen in zijn genezingsproces. Er wordt gekeken wat er sterk ontwikkeld is bij iemand, en wat zwak is; welk gebied meer aandacht nodig heeft.
Goudenregenstraat 251 • 2565 ET Den Haag
DW
De opleiding voor kunstzinnige therapie beeldend heb ik gevolgd aan de Academie De Wervel in Driebergen van 1983 t/m 1987. Dit is een part-time opleiding waarin zowel les werd gegeven in kunstzinnige technieken als schilderen, boetseren en tekenen als ook  in verhalen, biologie, meetkunde, opvoedkunde-biografie en ziekteleer. Dit was een part-time opleiding volgens de ideeŽn van mevrouw Hauschka. Na de opleiding De Wervel heb ik de Schildertherapie-opleiding aan de Stichting Emerald in Den Haag gevolgd van 1998 t/m 2002. Dit is ook een part-time opleiding vanuit de antroposofische medische wereld. De nadruk ligt hier meer op de licht-duister oefeningen, met houtskool en schilderen in de nat-op-nat techniek en sluieren. Regelmatig volg ik cursussen en bezoek ik conferenties om mijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Aangezien ik niet meer geregistreerd sta bij de Beroepsvereniging NVKT oag, worden de kosten niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Wel geef ik nog cursussen, workshops en begeleiding. De corona regels worden in acht genomen, voldoende afstand, handen wassen en afmelden wanneer je kenmerken van corona bij jezelf of huisgenoten waarneemt.