MARION JONGENS Praktijk voor kunstzinnige therapie
Iets over technieken Houtskool, of het werken met licht-duister op dik papier is een zeer aparte ervaring. Door van deze wetmatigheden uit te gaan wordt zichtbaar hoe de onder- en bovenpool in iemand werkzaam is. Buiten in de atmosfeer maar ook fysiek in de mens werken de wetten van licht en duisternis. In iemands ziel waar denken, voelen en willen te onder- scheiden zijn. Het vraagt wat oefening maar dan zijn via deze techniek ingrijpende veranderingen te verwezenlijken, is mijn vooronderstelling. Schilderen in de nat-op-nat techniek is een soort van aquarelschilderen. Het goed afstemmen van voldoende water en verf is al een oefening op zichzelf. Als papier wordt een dun vel schetspapier gebruikt. Met de verf wordt op het papier gemengd, het kan abstract maar ook figuratief. Sprookjes en natuurstemmingen kunnen het gevoelsleven helpen ontwikkelen. Mw. Hauschka heeft hier vele oefeningen voor gegeven. Mw. Collot d’Herbois heeft door veel studie een kleurenleer ontwikkeld over de eigen plaats en beweging van elke kleur. Wat gezond is en wat te sterk of te zwak is. Deze kleurenleer wordt aan de schildertherapie-opleiding Emerald gedoceerd. Tekenen kan op vele verschillende manieren uitgeoefend worden. Arceren, het zetten van kleine streepjes, vormtekenen, dynamisch tekenen, waarnemingstekenen, houtskool en pastel worden hier ook wel bij gerekend. Eva Mees heeft hier uit haar jarenlange ervaring een mooi boekje over geschreven. Sluieren is een manier van aquarelschilderen met heel veel sterk verdunde lagen verf op een papier dat gespannen is op een houten plank. Van veraf, in een dromerige sfeer kan door ver- dikking een vorm ontstaan. Door rekening te houden met licht- en schaduwwerking en dit consequent door te voeren ontstaan mooie werkstukken. Het werkt rustgevend en ontspannend. Uitgegaan wordt van de wetten van licht en duisternis. Acrylverf. Een moderne, veel gebruikte techniek waarmee ik pas later heb kennisgemaakt. Het werkt snel en gemakke- lijk. Vanzelf wil je ook op groter formaat werken. Er zijn veel kant en klare kleuren beschikbaar. Met wit en zwart kan je tinten lichter en donkerder maken. Bij Talens in Apeldoorn en IAC in Den Haag heb ik hier instructie in gekregen. Het maakt mij wel vrolijk. Niet voor alle patiënten  lijkt mij deze techniek geschikt; bijv. reuma, astma. Wel voor een aantal cursussen geschikt. Boetseren: hiervoor gebruik ik meestal bruine rivierklei  of witte chamotte klei in een portie die in twee handen past. Vanuit de bol kan er beweging ontstaan. Hol, bol, dubbelgebogen vlak zijn een paar elementaire begrippen. Het spreekt de wil aan, maar kan ook met denken verbonden worden. Met gevoel, door er stemmingen en overgangen in weer te geven. Vanuit de Wervel zijn er mooie reeksen geoefend die helpen ook innerlijk mee te bewegen.
Goudenregenstraat 251 • 2565 ET Den Haag
DW